Ανιχνευτής Εμποδίων

ANIXNEFTIS_EMPODIWNΝέας Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικός Ανιχνευτής Εμποδίων για την Εξυπηρέτηση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης

Η Ομάδα

• Κωνσταντίνα Μήτα, Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού ΤEI Πειραιά

Η Ιδέα

Ο ανιχνευτής εμποδίων είναι ένα προηγμένης τεχνολογίας μπαστούνι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης. Περιλαμβάνει έναν μηχανισμό ο οποίος αποτελείται από ένα αισθητήριο το οποίο ανιχνεύει ψηλά εμπόδια και ειδοποιεί τον χρήστη μέσω buzzer για την ύπαρξη εμποδίου, καθώς και από ένα μοτέρ παλμών το οποίο ειδοποιεί τον χρήστη σε περίπτωση που το περιβάλλον στο οποίο κινείται, έχει θόρυβο.

Η Καινοτομία

Ο ανιχνευτής εμποδίων χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία για να βοηθήσει άτομα με προβλήματα όρασης.

Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με ότι υπάρχει στη διάθεση των ατόμων με προβλήματα όρασης, είναι ότι ο ανιχνευτής εμποδίων μπορεί να ανιχνεύει ψηλά εμπόδια, κάτι που υπάρχει σαν ανάγκη αλλά δεν υπάρχει σαν λύση μέχρι τώρα.