Νέα Έκδοση – Απολογισμός Δράσεων της Πρωτοβουλίας EkinisiLAB

SEV Entypo Ekinisilab Final Preview-1-new

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου «Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στην Αθήνα» που υλοποιείται από τον ΣΕΒ στη Δομή Στήριξης Νέας Επιχειρηματικότητας EkinisiLAB, στο πλαίσιο του προγράμματος «Έργο Αθήνα» της ΕΑΤΑ του Δήμου Αθηναίων, o ΣΕΒ προχώρησε στη δημιουργία απολογιστικής έκδοσης της πρωτοβουλίας.

Στη συγκεκριμένη έκδοση παρουσιάζεται η πρωτοβουλία και οι υπηρεσίες της, τα αποτελέσματα προόδου του EkinisiLAB και αναλυτικά, όλα τα επιχειρηματικά σχήματα που συμμετείχαν με το αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, την καινοτομία-ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αγορά στην οποία απευθύνονται.

Τέλος, παρουσιάζεται όλο το δυναμικό υποστήριξης του EkinisiLAB, οι μέντορες, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις-υποστηρικτές της πρωτοβουλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το EkinisiLAB κατά την περίοδο 2013-2015, υποστήριξε 60 επιχειρηματικά σχήματα προερχόμενα από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα αλλά και από ιδιώτες και ΜΜΕ, από τα οποία ιδρύθηκαν 19 νέες επιχειρήσεις και δημιουργήθηκαν 15 νέες θέσεις εργασίας στην Αθήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ