Ενημερωτική Παρουσίαση-Συζήτηση στο EkinisiLAB με θέμα “Access to Μicrofinance”

ekinisilab-big2-crop2

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του EkinisiLAB για την πληροφόρηση των επιχειρηματικών ομάδωνσε θέματα χρηματοδότησης σας καλούμετην Πέμπτη 12/11/2014, από τις 17:00 έως τις 19:00, στο κτίριο του ΕkinisiLAB, στην οδό Καρύτση 5, στηνΑθήνα.

Στην παρουσίαση με θέμα “Access to Μicrofinance”, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά με:

  • Τη δυναμική του μικρο-δανεισμού και τα οφέλη του
  • Την Action Finance Inititative και τους σκοπούς της
  • Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μικροδανεισμού (έως 10.000 ευρώ) για νεοφυείς/ υπάρχουσες επιχειρήσεις
  • Το μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων

Μετά την Παρουσίαση/ Γενική ενημέρωση (Μέρος Α), οι εισηγητές θα παραμείνουν για προσωπικές συζητήσεις με κάθε επιχειρηματικό σχήμα ξεχωριστά (Μέρος Β).