Ενημερωτική Παρουσίαση-Συζήτηση με θέμα “Εταιρική Χρηματοοικονομική για Startups” στο EkinisiLAB

xrimatoiokonomiki-newΣτο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του EkinisiLAB, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά, Ενημερωτική Παρουσίαση-Συζήτηση με θέμα “Εταιρική Χρηματοοικονομική για Startups” την Πέμπτη 17/09/2015, από τις 18:30 έως τις 20:00, στο κτίριο του ΕkinisiLAB, στην οδό Καρύτση 5, στην Αθήνα.

Την παρουσίαση έκανε ο κος Δημήτριος Κουτσουπάκης, Corporate Finance Expert.

Η εκδήλωση είχε ως αντικείμενο, θέματα Εταιρικής Χρηματοοικονομικής για startups, με στόχο την παρουσίαση του περιεχομένου των υπηρεσιών που θα λάβει κάθε επιχειρηματικό σχήμα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή (α) Χρηματοοικονομικό υπόδειγμα (Financial Model) και (β) Χρηματοοικονομική ανάλυση (Financial analysis) βάσει των ιδιαιτεροτήτων του κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan).

Τα οικονομικά στοιχεία θα αποτελέσουν την τελευταία ενότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου και θα αποτυπώνουν σε χρηματικούς όρους το εκτιμώμενο μέγεθος της Επιχειρηματικής Ιδέας.

Η σημασία των παραπάνω συνίσταται στο ότι αποτελούν την εφαρμοσμένη βάση πάνω στην οποία οι διάφοροι εμπλεκόμενοι στο περιβάλλον startup (επιχειρηματίες, επενδυτές, δανειστές / πιστωτές, συνεργάτες / πελάτες, κράτος / φορολογία) σχηματίζουν (α) εκ των προτέρων (ex-ante) εκτιμήσεις (valuation) και (β) εκ των υστέρων (ex-post) αξιολογήσεις (evaluation), οι οποίες οδηγούν στην εξαγωγή οικονομικών συμπερασμάτων και εν τέλει βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση και επίλυση αποριών.

Κατεβάστε εδώ όλη την παρουσίαση