Διάκριση του EkinisiLAB, ως βέλτιστη πρακτική υποστήριξης της Νέας Επιχειρηματικότητας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση

First EU Innovative Enterprise WeekΩς μια από τις βέλτιστες πρακτικές για την ωρίμανση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων και την προετοιμασία τους για χρηματοδότηση, παρουσιάστηκε το EkinisiLAB, στο Ευρωπαϊκό συνέδριο “Investment Readiness”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας, στο πλαίσιο του First EU Innovative Enterprise Week, μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Λετονικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 15-17 Ιουνίου.

Κατά τη σχετική ομιλία του, ο κ. Daniel Cloquet, Διευθυντής Επιχειρηματικότητας & ΜΜΕ της BUSINESSEUROPE, υπογράμμισε τα εξής: «Η ανάγκη ώθησης της καινοτομικής και επιχειρηματικής σκέψης μέσα από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα είναι ζωτική για την πυροδότηση της αναπτυξιακής δυναμικής της Ευρώπης. Η BUSINESSEUROPE είναι πραγματικά εντυπωσιασμένη από το EkinisiLΑΒ, γιατί ως Περιβάλλον Εκκόλαψης, αποτελεί ένα ισχυρό όχημα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας και τη μετατροπή τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα κτίζει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και επενδυτών. Η στρατηγική αυτή πρωτοβουλία θα πρέπει αναμφίβολα να εφαρμοστεί ως ευρύτερη πρακτική στην Ελλάδα αλλά και να υιοθετηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Η κα Μάγκυ Αθανασιάδη, Young Entrepreneurship Coordinator του ΣΕΒ, στην παρουσίασή της, τόνισε ότι: «Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της πρωτοβουλίας μας, παίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ που μας προσφέρουν μέντορες, την τεχνογνωσία τους για την αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τις εγκαταστάσεις τους για πιλοτική εφαρμογή, διευκολύνοντας έτσι την επιβεβαίωση της καινοτομίας και των αποτελεσμάτων της, σε σχέση με τη ζήτηση της αγοράς (proof of concept, proof of market). Οι υπηρεσίες αυτές που προσφέρει το EkinisiLΑΒ, αποτελούν το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.»

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρος Φέσσας, με αφορμή το “First EU Innovative Enterprise Week” και τη διεθνή αναγνώριση του EkinisiLAB, επεσήμανε ότι: «Στη χώρα μας διαθέτουμε προικισμένους ανθρώπους και ιδέες που πηγάζουν από τον πυρήνα της γνώσης, τα Πανεπιστήμια και το Ερευνητικό μας δυναμικό. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ελλάδα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια χώρα επιχειρηματική, όπου ο καθένας και πρωτίστως οι νέοι μας, θα μπορούν να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε αξία και πλούτο, σε καλές θέσεις απασχόλησης, σε εξαγώγιμα προϊόντα με υψηλή τεχνολογική αξία.»