Κostas Petropoulos croppedΟ Κώστας Πετρόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Έχει διατελέσει για πάνω από 10 χρόνια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και υπήρξε Ιδρυτικό μέλος και πρώτος Πρόεδρος του ALBA από το 1991. Είναι απόφοιτος του κολλεγίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Harvard και κάτοχος ΜΒΑ από το Harvard Business School.