Μάθε από τα επιμορφωτικά μας προγράμματα

Η επιμόρφωση του EkinisiLAB προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια γνώσεων για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησής σου.

Η επιμόρφωση παρέχει εξειδικευμένη γνώση 

Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επιχειρηματικών ομάδων που φιλοξενούνται στο EkinisiLAB, έχει αναλάβει o Εκπαιδευτικός Οργανισμός ALBA, υλοποιώντας ένα πολύ συμπυκνωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα 48 ωρών που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

• Επιχειρηματικά Μοντέλα
• Οικονομικά για Επιχειρήσεις και Διεθνής Στρατηγική
• Μάρκετινγκ
• Προώθηση στην Αγορά
• Διαπραγματεύσεις
• Νομικά για Επιχειρήσεις
• Επιχειρηματική Χρηματοοικονομική και Χρηματοδότηση
• Παρουσιάσεις
• Προώθηση με Εργαλεία Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημιουργία Ομάδων
• Πωλήσεις
• Αλυσίδα Αξίας
• Επιχειρηματικό Σχέδιο

Τα μέλη των επιχειρηματικών σχημάτων έρχονται σε επαφή με τα σημαντικότερα επιχειρησιακά θέματα και με καινούργια εργαλεία και αντιλήψεις στο χώρο του μάνατζμεντ. Το πρόγραμμα προσφέρει γνώση, συνδυασμένη με πρακτικά παραδείγματα κι εφαρμογές, ενώ επιτρέπει στις ομάδες να καλλιεργήσουν & να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μια νέας επιχειρηματικής ιδέας.

Η συνεργασία ΣΕΒ-ALBA έχει σαν στόχο, τη δημιουργία στελεχών που θα αναπτύξουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το πρόγραμμα υλοποιείται από κορυφαίους εκπαιδευτές στους φιλόξενους χώρους του ALBA, Ξενίας 6, Πλ. Μαβίλη.

Η επιμόρφωση προσφέρει πολύτιμη εμπειρία

  • Επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη ΣΕΒ
  • Εργαστήρι επιχειρηματικότητας, όπου οργανώνονται συζητήσεις με θέματα που αφορούν στην εκκίνηση μιας επιχείρησης, success stories, κλπ
  • Workshops για την αναβάθμιση ικανοτήτων των επιχειρηματικών ομάδων σε θέματα διαπραγματεύσεων, πωλήσεων, marketing, κλπ
  • Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Ε-learning