iordanis-arzimanoglouΑπό το 2011, είναι στρατηγικός σύμβουλος της διοίκησης της εταιρίας μοριακής διάγνωσης Genomedica (www.genomedica.gr) με κύρια δράση την παρακολούθηση τάσεων στην παγκόσμια βιοφαρμακευτική βιομηχανία (www.nature.com/biopharmadealmakers/pdf/feature_antibody_web.pdf), το personalized medicine complex science & economics και τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών για την εταιρία.  Αμέσως προηγούμενα,  διετέλεσε Δ/νων Σύμβουλος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ΑΕ, Θες/κης, θέση στην οποία εξελέγη μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό το 2007. Ως Δ/νων Σύμβουλος, ήταν υπεύθυνος της σύνταξης του στρατηγικού σχεδίου, κύριος εισηγητής σε περισσότερα από 40 Διοικητικά Συμβούλια της εταιρίας, είχε διαρκείς επαφές με τους μετόχους της εταιρίας τα Υπουργεία, σχεδίασε και συντόνισε όλες τις απαραίτητες ενέργειες/δράσεις για τη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου λειτουργίας της Ζώνης (κριτήρια ένταξης & κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων) και τέλος δικτύωσε τη Ζώνη και το (www.sciencebusiness.net/pdfs/press/181208_Aristotle_joins_tech_network.pdf)  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό . Επιπλέον, έφερε στελέχη της πολυεθνικής Boeing στη Θεσσαλονίκη να συναντηθούν με ερευνητές και να μάθουν για τις τεχνολογίες που αναπτύσσουν οι τελευταίοι με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής αξιοποίησης της εγχώριας έρευνας. Για τον ίδιο σκοπό, συμμετείχε σε πρωτοβουλία μεταφοράς τεχνογνωσίας από Αμερικανικές εταιρίες βιοτεχνολογίας στο Ελληνικό κοινό (www.fondationsante.org/PDFs/Colloquium2007_Alexandroupolis.pdf). Από τη συγκεκριμένη θέση παραιτήθηκε το 2011 (www.economist.com/blogs/schumpeter/2012/06/athens-diary-greece-election-0).

Από το 2003 μέχρι το 2006 κατείχε τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου του οργανισμού Biomedico Forum/ Aarhus biotechnology cluster (http://www.incuba.dk/files/BioMedico_Forum_-_historie.pdf) με  μετόχους την Περιφέρεια, Δήμο και το Πανεπιστήμιο του Aarhus της Δανίας. Ως Διευθύνων Σύμβουλος στη Δανία ήταν κύριος εισηγητής σε 30 Διοικητικά Συμβούλια του οργανισμού, σχεδίασε και υλοποίησε τη στρατηγική ανάπτυξης βιοτεχνολογίας για ολόκληρη την περιφέρεια Aarhus στη Δανία, η οποία οδήγησε στη δημιουργία RDI συνεργασίας ανάμεσα στις τοπικές εταιρίες start-up και σε πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία και με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε η επίδραση του Aarhus biocluster διεθνώς. Πριν από αυτό, διετέλεσε σύμβουλος σε θέματα ανάπτυξης και διοίκησης σε εταιρίες βιοτεχνολογίας και ιδιωτικά νοσοκομεία στο Βέλγιο και την Ελλάδα (2001-2002). Από το 2001 έχει διατελέσει κατ΄επανάληψη  αξιολογητής ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση από τις Διευθύνσεις Έρευνας/Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας της ΕΕ. Το 2008 ήταν αξιολογητής καινοτόμων εταιριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (www.sciencebusiness.net/news/69934/The-ACES-Selection-Committee).

Η ακαδημαϊκή καριέρα του ξεκίνησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών όπου εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη Μοριακή Γενετική και Βιοχημεία. Αμέσως μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, μετέβη στις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου  Cornell στη Νέα Υόρκη (1991-92). Στη συνέχεια, εργάστηκε ως ερευνητής στον τομέα Ιατρικής Γενετικής στο ίδιο πανεπιστήμιο και παράλληλα ολοκλήρωσε τριετή εξειδίκευση στην Κλινική Μοριακή Γενετική (1993-96). Το 1997 μετακινήθηκε στο Νοσοκομείο Lennox Hill στη Νέα Υόρκη όπου ήταν επικεφαλής για δύο έτη της έρευνας της Γενετικής Καρκίνου στο Τμήμα Γυναικολογίας (1998-99). Κατόπιν επέστρεψε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Cornell πάντα στην ίδια πόλη στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή Μοριακής Γενετικής στο Τμήμα Γυναικολογίας (1999-2000). Το Δεκέμβριο του 2006 εξελέγη  Adjunct Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ινστιτούτο Γενετικής του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου του Aarhus, Δανίας.