Γνώρισε την αγορά με τη σωστή δικτύωση

Οι Μέντορες είναι υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής προσφοράς και στόχος τους είναι να αποτελέσουν το συνδετικό σου κρίκο με την αγορά.

 Οι μέντορες προσφέρουν πολυετή εμπειρία 

 • στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
 • στη βελτίωση ανταγωνιστικότητας
 • στην ανάπτυξη εξωστρέφειας
 • στη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής
 • στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα

Οι μέντορες κατευθύνουν και δικτυώνουν

 • στη διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής, στρατηγικής διαπραγματεύσεων, στρατηγικής marketing & πωλήσεων, κλπ
 • στη δικτύωση με επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου
 • στη διαμεσολάβηση για το κλείσιμο συναντήσεων με ενδεχόμενους συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές
 • στη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσω οργανωμένων επισκέψεων σε επιμέρους διευθύνσεις της επιχείρησής τους

Οργάνωσε το επιχειρηματικό σου δίκτυο

Η δικτύωση έχει σαν στόχο την ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών της επιχείρησής σου. Επιπλέον, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων για την τόνωση της καινοτομίας.

Η δικτύωση προσφέρει

 • διοργάνωση εκδηλώσεων
 • δράσεις δικτύωσης επιχειρηματιών ανά την Ευρώπη
 • οργάνωση Β2Β συναντήσεων
 • χρήση του διαδικτύου και των εξειδικευμένων τραπεζών δεδομένων (Enterprise Europe Network), κλπ