Ο Δρ. Γρ. ΣιGREGORY SIVOLAPENGO CROPPEDβολαπένκο έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984 και το διδακτορικό του (Ph.D.) στην Ιατρική (Ανοσολογία και Κλινική Ογκολογία) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1990.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1985-1990 εργάσθηκε ως Ερευνητής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου και στο Imperial Cancer Research Fund (Μ. Βρετανία).

Κατά τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια ο Δρ. Γρ. Σιβολαπένκο εργάσθηκε ερευνητικά πάνω στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις νέες προσεγγίσεις για στοχευμένη και επιλεκτική διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων και πεπτιδίων.

Η βασική και η κλινική του έρευνα είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά και βιβλία. Ο Δρ. Γρ. Σιβολαπένκο έχει παρουσιάσει τις μελέτες του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά διεθνή ιατρικά συνέδρια και συναντήσεις, έλαβε δε επιχορηγήσεις από διάφορους οργανισμούς για το ερευνητικό του έργο, συμπεριλαμβανομένου του Cancer Research Campaign (Μ. Βρετανία), ΚΕ.Σ.Υ. και ΕΣΠΑ (Ελλάδα).

Ο Δρ. Γρ. Σιβολαπένκο απέκτησε διεθνή εμπειρία σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων με έμφαση στη κλινική έρευνα, στην παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων και στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μέσω της απασχόλησης του σε Ελληνικές και πολυεθνικές Φαρμακευτικές Εταιρείες ως μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων. Από τον Μάρτιο 2006, έχει εκλεγεί Αναπλ. Καθηγητής και διευθύνει το Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών