Βασίλης ΚαστάνηςΟ Βασίλης Καστάνης γεννήθηκε το 1962. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του σαν Οικονομολόγος – Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και εργάστηκε στο πλαίσιο της Διπλωματικής του Εργασίας για ένα έτος στην BMW AG στον Τομέα των  logistics.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του  καριέρα το 1990  στην Mercedes Benz Hellas SA όπου κατείχε θέση ευθύνης στον Τομέα Ανάπτυξης Δικτύου Αντιπροσώπων έως τον Μάρτιο 1998.

Toν Απρίλιο του 1998 ανέλαβε την Ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων του Ομίλου της Siemens στις χώρες Βουλγαρία, FYROM, Αλβανία και Κύπρο με έδρα την Αθήνα και συμμετείχε ενιοτε στα Διοικητικά Συμβούλια των εκεί θυγατρικών και Γραφείων Αντιπροσώπευσης.

Επιπλέον, στα  καθήκοντα του σαν Διευθυντής  Business Development σήμερα περιλαμβάνεται  ο διατμηματικός συντονισμός για την ανάληψη  Έργων (Siemens One Concept) καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών Αριστείας του Ομίλου για την υλοποίηση τους (Project Management@Siemens).

Μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.