Ο ΑθανάσAthanassios Karalis croppedιος Καραλής είναι Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα των Specialties στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, μια διεθνή εταιρεία, η οποία προμηθεύει με επεξεργασμένα ορυκτά σύνθετα υλικά την κατασκευαστική βιομηχανία, τη μεταλλουργία, τη βιομηχανία πλαστικών, τη βιομηχανία χρωμάτων καθώς και διάφορους άλλους κλάδους της χημικής βιομηχανίας. Ο Αθανάσιος Καραλής είναι Διπλωματούχος Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (ΕΜΠ, 1986) και έχει διδακτορικό δίπλωμα στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών (ΕΜΠ, 2001). Έχει μεγάλη εμπειρία στη φυσική και χημική επεξεργασία των βιομηχανικών ορυκτών (μπεντονίτης, περλίτης, αλουμινοπυριτικά ορυκτά, βολλαστονίτης) και μεταλλευμάτων (βωξίτης).

Επαγγελματική εκπαίδευση: 1)“Advanced Negotiation Skills”, Μάιος 2000, Prof. Ingemar Dierickx of INSEAD, 2) “The Art of Project Management”, Σεπτέμβριος 2001, MCE, 3)“Finance for non-Financial Managers”, Φεβρουάριος 2002, Athens laboratory of Business Administration (ALBA), 4)“Leading Product Development”, Harvard Business School, Executive Education, Ιούλιος 2008.

Έχει εργαστεί για δύο χρόνια (1990-1992) ως ερευνητής στο ΕΜΠ, ενώ παράλληλα, είχε διδάξει «Κινητική ετερογενών χημικών αντιδράσεων στις Υδρομεταλλουργικές διεργασίες». Εργάσθηκε στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά (τότε: ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης) αρχικά ως Μηχανικός Έρευνας και υπεύθυνος QA του Κλάδου Μπεντονίτη (1992-2000) και στη συνέχεια ως διευθυντής R&D του Κλάδου Περλίτη (2000-2011). Από το 2011 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Έρευνας & Ανάπτυξης στον τομέα των Specialties της S&B.

Από το 1994 και μέχρι σήμερα συντόνισε εννέα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ (Brite-Euram, FP6, FP7) και τέσσερα Εθνικά προγράμματα (που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Βιομηχανίας). Το 2008 είχε επιλεγεί ως Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας (Expert/Evaluator) ερευνητικών προτάσεων (FP7) και συνεργάζεται με την Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008-σήμερα) ενώ από το 2011 συνεργάζεται με την ΕΕ και ως ειδικός παρακολούθησης εκτελούμενων ερευνητικών έργων (Reviewer) που χρηματοδοτεί η ΕE.

Είναι μέλος του Iron & Steel Society (USA).